Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach


Idź do treści

BIP - Dokumenty

BIP

PUNKT KONSULTACYJNY na terenie SSP w Bejscach
prowadzony będzie przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ w KAZIMIERZY WIELKIEJ
w dniach: 08.01.2019r., 5.02.2019r., 12.03.2019r., 09.04.2019r., 14.05.2019r.


DZIEŃ OTWARTY PUNKTU KONSULTACYJNEGO - 12.03.2019r.


12.03.2019r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach będzie Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego organizowany przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.
W ramach działalności tego punktu mogą skorzystać z porad psychologa i pedagoga rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Bejscach


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Bejscach


Zarządzenie Nr 13 Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach z dnia 24.03.2020


Zarządzenie Nr 15/2019/2020 Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Bejscach
z dnia 06.05.2020.Zarządzenie Nr 16/2019/2020 Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Bejscach
z dnia 20.05.2020Załącznik nr1 do Zarządzenie Nr 16 - Zasady obowiązujące w Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego
w Bejscach od 25 maja 2020 r. do odwołaniaZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 16 - Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego od 25 maja 2020r. do odwołania dla uczniów klas I-VIII


Załącznik nr1 do Zasad - Oświadczenie dla klas I-III


Załącznik nr 2 do zasad - Oświadczenia dla Rodziców/Opiekunów Prawnych
Powrót do treści | Wróć do menu głównego