Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach


Idź do treści

BIP - Dokumenty

BIP

PUNKT KONSULTACYJNY na terenie SSP w Bejscach
prowadzony będzie przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ w KAZIMIERZY WIELKIEJ
w dniach: 08.01.2019r., 5.02.2019r., 12.03.2019r., 09.04.2019r., 14.05.2019r.


DZIEŃ OTWARTY PUNKTU KONSULTACYJNEGO - 12.03.2019r.


12.03.2019r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach będzie Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego organizowany przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.
W ramach działalności tego punktu mogą skorzystać z porad psychologa i pedagoga rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Bejscach


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego w Bejscach


Powrót do treści | Wróć do menu głównego