Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach


Idź do treści

Historia Klubu 4H

KLUB 4H

Historia ruchu Klubów 4H zaczęła się w Stanach Zjednoczonych i sięga początków naszego stulecia. W roku 1900 ziarno nowej odmiany kukurydzy nasiennej zostało rozdane 500 chłopcom z hrabstwa Macoupin w stanie Illinois. Chłopcy zasiali kukurydzę i wystawili wyhodowane przez siebie okazy na Wystawie Rolniczej. W roku 1902 A. B. Graham, dyrektor Kuratorium w hrabstwie Clark w stanie Ohio, zorganizował klub dla chłopców i dziewcząt i urządził wystawę ich prac.
W Europie młodzież z klubów 4H zrzeszona jest w organizacji Europejski Komitet Klubów Młodych Farmerów i 4H. Organizacja ta dofinansowana jest przez Unię Europejską.
Obecnie programy propagujące idee 4H prowadzone są w ponad 80 krajach świata. Program 4H rozwija się także na terenie całej Polski, głównie na terenach wiejskich. Ruch w Polsce zaczął się rozwijać w 1991.

4 H to organizacja stworzona z zamiarem wyjścia naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów. To nauka poprzez działanie. Jej działalności przyświeca główny cel - umożliwić młodzieży w jak największym stopniu rozwój drzemiącego w nich potencjału.
Emblematem klubu jest czterolistna koniczyna.

4H to z języka angielskiego : Head, Heart, Hands, Health czyli głowa, serce, dłonie i zdrowie.
Ślubowanie 4H w pełni wyjaśnia cel działalności i znaczenie tych słów:

Zobowiązuję... swoją...

Głowę - żeby jaśniej myślała , gdyż 4H:

 • uczy kierowania się w życiu rozumem,
 • rozwija umiejętności przydatne w całym dorosłym życiu,
 • umożliwia bezpośrednie uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji,
 • uczy raczej " jak " niż " co " myśleć.


Serce - żeby było wierniejsze , gdyż 4H:

 • wpaja szacunek i troskę o innych,
 • rozwija silne, partnerskie stosunki pomiędzy młodzieżą i dorosłymi,
 • pomaga zrozumieć innych, którzy mogą wydawać się " odmienni ",
 • wzmacnia zdolność do nawiązywania trwałych przyjaźni.


Ręce - żeby chętniej służyły innym , gdyż 4H:

 • rozwija umiejętności poprzez własnoręcznie wykonywaną pracę,
 • kładzie nacisk na samodzielne wykonywanie projektów przez młodzież,
 • rozwija sprawność manualną,
 • podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności.


Zdrowie - żeby mi pozwoliło lepiej żyć , gdyż 4H:

 • dba o wszechstronny rozwój głowy, serca i rąk - czyli zdrowego człowieka,
 • uczy podejmowania " zdrowych " decyzji,
 • sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia
 • wpaja troskę o czyste i zdrowe środowisko dla mojego klubu, mojej społeczności, mojego kraju i mojego świata.


Hasło Klubu 4H: "Uczyć się działając"

Motto Klubu 4H: "Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze"

Praca w klubie uczy jak :
-zdobywać nową wiedzę,
-rozwija umiejętności przydatne w dorosłym życiu,
-wpaja szacunek i troskę o innych,
-wzmacnia zdolność do nawiązywania przyjaźni,
-rozwija sprawność manualną,
-uczy jak dbać o zdrowie, jak podejmować decyzje,
-wpaja troskę o środowisko.

Opiekunowie 4H: Renata Wójcik, Mariola Okaz


Powrót do treści | Wróć do menu głównego