Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach


Idź do treści

Nasza miejscowość

Bejsce to miejscowość gminna położona w południowej części województwa świętokrzyskiego. Należy do powiatu kazimierskiego. Posiada około 800 mieszkańców, których głównym zajęciem jest uprawa ziemi.

Historia Bejsc liczy conajmniej 10 wieków. Wieś położona jest w dorzeczu Nidy i Nidzicy, a wykopaliska prowadzone w okolicy potwierdzają, że były to tereny może najwcześniej zaludnione w Polsce. Przez Bejsce prowadził szlak na Wiślicę, znanego w dawnych czasach grodu, gdzie chociażby Kazimierz Wielki zatwierdził pierwszy polski zbiór praw, tzw. Statuty.

W Bejscach istnieją dwa cenne zabytki.
Pierwszy z nich, to gotycki kościół z XIV w. z renesansową kaplicą Firlejowską z XVI w., porównywaną z Kaplicą Zygmuntowską na Wawelu.

Natomiast drugim zabytiem jest pałac zbudowany w 1802 r. przez architekta Jakuba Kubickiego. Był on również twórcą warszawskiego Belwederu, który jest kopią pałacu w Bejscach. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej.

Na uwagę zasługują także znajdujące się w okolicy Bejsc "kopce". Historycy nie są zgodni, co do ich znaczenia. Jedni sądzą, że rozpalano na nich ogniska będące sygnałem o niebezpieczeństwie, inni, że stanowiły miejsce pochówku znaczących osób.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego