Historia szkoły - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach

Przejdź do treści

Historia szkoły

Galeria szkoly podstawowej
Początek funkcjonowania tutejszej szkoły datuje się na lata 1910/11. Wówczas mieściła się w budynku obok teraźniejszej szkoły, w sąsiedztwie kościoła. Posiadała trzy klasy lekcyjne i dwa pomieszczenia mieszkalne, które zajmował kierownik szkoły. Warunki w szkole były ciężkie, w klasach były tylko dwa małe okna, drewniane podłogi smarowane pyłochłonem, piece węglowe. Z powodu tego, że w szkole były tylko trzy klasy, z czasem pozostałe mieściły się w mieszkaniach u gospodarzy.
Na początku nauczał jeden nauczyciel, który prowadził 30 uczniów, później czterech nauczycieli i ksiądz. W czasie okupacji i po wojnie do roku 1955 odbywały się zajęcia w tej szkole.
W maju 1953r. otrzymano działkę z reformy rolnej i rozpoczęto budowę nowego budynku. Do października 1953r. wzniesiono mury oraz główniejsze ściany działowe. We wrześniu 1955r. nauka rozpoczęła się w nowym budynku, który chociaż nie został całkowicie wykończony, jednak zapewniał dzieciom dobre warunki pracy. Liczba uczniów w 1955r. wynosiła 204, a pracowało czterech nauczycieli i przewodnik Organizacji Harcerskiej. W latach 1956-57 szkoła liczyła 218 uczniów, 5 nauczycieli oraz przewodnika Organizacji Harcerskiej. W roku szkolnym 1957/58 liczba dzieci wynosiła 210 i 5 nauczycieli, a w 1959/60 liczba uczniów to 242, liczba nauczycieli - 7.
Witaj na naszej stronie
Wróć do spisu treści